Upadłość konsumencka- szansa na umorzenie długów i odzyskanie spokoju

Życie pełne jest nieprzewidzianych sytuacji, a czasem nawet najbardziej starannie planowany budżet domowy może ulec załamaniu. Zwiększające się koszty utrzymania i rosnące raty kredytów sprawiają, że coraz więcej osób ma problem z terminowym spłacaniem długów. Na początku prowadzą negocjacje, kontaktują się z wierzycielami i zastanawiają się jak rozłożyć długi na raty. Z reguły kolejne próby kończą się fiaskiem, działania windykacyjne stają się nie do zniesienia, pojawiają się nakazy zapłaty i egzekucja komornicza. Jedynym czego pragnie każdy w takiej sytuacji, jest umorzenie długów, aby problem zniknął. I to jest możliwe!

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe prowadzące do częściowego lub nawet całościowego umorzenia zobowiązań. Jest to idealne, a często jedyne rozwiązanie dla osób, które utraciły kontrolę nad swoimi finansami i niemożliwe dla nich jest spłacanie swojego zadłużenia. Procedura upadłości konsumenckiej składa się z kilku kroków:

1.         Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Odpowiednio skonstruowany wniosek, to połowa sukcesu w procesie oddłużania. Należy uwzględnić w nim wszystkie zobowiązania, a także w rozsądny sposób wykazać, że w danym przypadku przeprowadzenie procedury jest uzasadnione i konieczne do odzyskania stabilizacji finansowej.

2.         Złożenie wniosku wraz z załącznikami do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika.

3.         Wydanie przez sąd postanowienia o upadłości i powołanie syndyka.

Niestety samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest ostatecznym pozbyciem się długów. Po wydaniu postanowienia sąd powołuje syndyka, który zobowiązany jest do prowadzenia dalszych czynności, które następnie zostają zatwierdzone przez sąd. (O zakresie czynności prowadzonych przez syndyka i jego uprawnieniach możesz przeczytać tu- https://tarczadlaciebie.pl/syndyk-kim-jest-i-co-moze/ )

4.         Umorzenie zobowiązań.

W zależności od sytuacji upadłego i ustaleń poczynionych z syndykiem, na tym etapie dochodzi do częściowej redukcji zadłużenia i ustalenia planu spłaty albo umorzenia zupełnego.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest procedurą ogólnie dostępną dla każdej osoby fizycznej, a w całej Polsce rocznie wydane zostaje nawet kilkadziesiąt tysięcy postanowień o jej ogłoszeniu, ale żeby z niej skorzystać należy spełnić kilka podstawowych warunków. Należą do nich m.in.:

 • Niewypłacalność- konieczność wykazania, że od co najmniej 3 miesięcy istnieje brak zdolności do terminowej spłaty zobowiązań
 • Niecelowość- należy przedstawić szczegółowy opis postępowania zadłużenia i wykazać, że zaciąganie kolejnych kredytów i pożyczek uzasadnione było trudną sytuacją finansową i nie miało na celu wyłudzenia tych środków
 • Brak wpisów o sądowym umorzeniu zobowiązań- w aktach z ostatnich 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o upadłość nie może występować informacja o umorzeniu zobowiązań w ramach procedury upadłości konsumenckiej, obejmującej całościowe albo nawet częściowe umorzenie długów.
 • Brak czynności prawnych związanych ze sprzedażą nieruchomości lub ruchomości o znacznej wartości-  ten warunek nie jest warunkiem bezwzględnym, ale jest to kwestia dość istotna, ponieważ jeżeli środki ze sprzedaży nie zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań, może zostać to uznane jako działanie na niekorzyść wierzyciela i może zostać wniesiona tzw. skarga pauliańska, która skutkuje nawet anulowaniem transakcji.

Zalety i wady przeprowadzenia upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka to proces, który może stanowić pomost prowadzący z poważnych problemów finansowych do nowego początku bez długów. Jednak, zanim zdecydujesz się na ten krok, ważne jest zapoznanie się z procedurą i rozważenie, czy na pewno jest to najbardziej korzystne rozwiązanie sytuacji, dlatego przyjrzyjmy się zarówno korzyściom, jak też wadom przeprowadzenia upadłości konsumenckiej. 

Zalety:

 • zupełne albo przynajmniej częściowe umorzenie zobowiązań
 • wstrzymanie działań windykacyjnych i egzekucji komorniczych
 • brak konieczności prowadzenia wielomiesięcznych negocjacji z wierzycielami
 • szansa na umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty
 • nawet jeżeli nastąpi ustalenie planu spłaty przez syndyka, płacenie tylko jednej raty, dostosowanej do możliwości finansowych

Wady:

 • możliwość wystawienie majątku dłużnika na licytację, a w przypadku małżeństw bez rozdzielności majątkowej zagrożony jest również majątek wspólny
 • po uzyskaniu wyroku sądu, zajęcie wynagrodzenia przez syndyka nawet na kilka miesięcy, na zasadach podobnych do egzekucji komorniczej
 • często konieczność częściowej spłaty zobowiązań w wyniku planu spłaty ustalonego z syndykiem
 • konieczność wykazania, że zachodzą przesłanki do przeprowadzenia procedury
 • wpisy we wszelkich bazach z informacją o przeprowadzonej upadłości konsumenckiej powodujące trudności z uzyskaniem pożyczek i kredytów, a także innych zobowiązań finansowych przez kolejne 10 lat

Upadłość konsumencka- podsumowanie najważniejszych informacji.

Upadłość konsumencka nie jest złotym środkiem dla każdej osoby zmagającej się z problemami z płatnością swoich zobowiązań. Zanim zdecydujesz się na przeprowadzenie tego procesu, pamiętaj, aby skonsultować swoją sytuację z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w prawie upadłościowym i procedurach oddłużeniowych. Pomoże Ci on w wyborze właściwego sposobu działania prowadzącego do oddłużenia, a także zapozna ze wszystkimi aspektami procedury i przeprowadzi Cię przez proces kompletowania dokumentów, postępowania sądowego i negocjacji z syndykiem.

Jak wygląda upadłość konsumencka w praktyce?

Pani Krystyna od kilku lat borykała się z zadłużeniem na poziomie ok 100 tyś zł. Miała 2 kredyty bankowe, 12 „chwilówek”  z 30-dniowym terminem spłaty i jedna pożyczka ratalna w firmie pozabankowej.

Przez wiele miesięcy udawało jej się spłacać raty kolejnymi pożyczkami i przedłużać terminy spłaty chwilówek. Niestety pogłębiające się problemy zdrowotne, które finalnie doprowadziły do kilkutygodniowego pobytu w szpitalu i konieczności przyjmowania kosztownych leków sprawiły, że już nie była w stanie przeznaczać żadnych środków na spłatę zobowiązań.

To był moment przełomowy, kiedy już zupełnie utraciła kontrolę nad tym, co działo się z jej długami. Kolejne umowy były wypowiadanie, wierzyciele sprzedawali pożyczki między sobą, a Pani Krystyna nie wiedziała już nawet z kim ma próbować zawrzeć porozumienie w kwestii spłaty zobowiązań.

Gdy zgłosiła się do nas, 3 zobowiązania na kwotę prawie 20 tyś zł były już w procesie egzekucji komorniczej, a w sprawie pozostałych zaczęły toczyć się już postępowania w sądzie elektronicznym. Po dokładnej analizie sytuacji, zapoznaniu się z umowami dotyczącymi pożyczek i dokumentacją medyczną, uznaliśmy, że w tym przypadku przeprowadzenie procedury upadłości konsumenckiej jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem. Pani Krystyna zdecydowała się na naszą pomoc przez cały proces oddłużania.

Współpracę rozpoczęliśmy od opracowania szczegółowego zestawienia zobowiązań i poproszenia klientki o przygotowanie niezbędnych dokumentów, które zostały dołączone do napisanego przez Mecenasa wniosku o upadłość konsumencką. Po złożeniu go w sądzie rejonowym, musieliśmy poczekać niecałe 2 miesiące na wydanie postanowienia przez sąd.

Następnie Pani Krystynie przydzielony został syndyk, który poprosił o spis jej majątku w celu oszacowania jego wartości. Pani Krystyna posiadała tylko rzeczy codziennego użytku i auto o wartości około 7 tyś zł, które służyło jej do dojazdów do pracy. W takim wypadku syndyk uwzględnił nasz wniosek o wyłączenie go z masy upadłościowej, z uwagi na fakt, że bez środka transportu Klienta zostałaby pozbawiona możliwości uzyskiwania dochodu.

Finalnie po miesiącu negocjacji przez sąd zatwierdzony został plan spłaty polegający na spłacie kwoty 6000zł  w 24 ratach w wysokości 250zł każda.

Potrzebujesz konsultacji w swojej sprawie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Wyślij prośbę o kontakt

Ekspert oddłużeniowy przeanalizuje Twoją sytuację prawną i finansową

Opracujemy i zrealizujemy dla Ciebie dedykowaną strategię oddłużeniową oraz antywindykacyjną

  Imię i Nazwisko (*)

  E-mail (*)

  Telefon (*)

  Prosze o kontakt w godzinach: