Bezpieczna Spłata Długów

Program Bezpieczna Spłata Długów dla zadłużonych

Czy wiesz, że pożyczka i chwilówka poza bankowa, zaciągana przez internet w świetle prawa niczym się nie różni od pożyczki od sąsiada? Skąd zatem takie przerażenie wśród Klientów na dźwięk słowa chwilówka po terminie?

Krowa, która dużo muczy, mało mleka daje – dokładnie jak w przypadku umowy z chwilówką. Internetowy charakter pożyczki i ryzykowne pożyczanie pieniędzy każdemu wymaga agresywnej windykacji.

Nie daj się zastraszyć, nie zaciągaj nowych pożyczek na spłatę tych starych. Chcąc być w porządku wobec swoich wierzycieli pogrążasz się bezpowrotnie popadając w śmiertelną spiralę zadłużenia.

Program Bezpieczna Spłata Długów to rozwiązanie dla Klientów w pętli kredytowej, którzy przekonali się, że droga kredytowa i konsolidacyjna jest już dla nich zamknięta.

Jeśli jesteś na skraju wypłacalności lub nie masz już możliwości spłacania swoich długów to jest to Program właśnie dla Ciebie. Jego głównym celem jest podjęcie działań prawnych mających na celu zmniejszenie Twoich zobowiązań oraz stworzenie tarczy przeciwko nieuczciwym praktykom firm pożyczkowych i windykatorów.

Utrata możliwości regulowania zobowiązań przez dłużnika jest największa obawą firm chwilówkowych i pożyczkowych! Stają one wtedy pod ścianą i zmuszone są podejmować agresywne działania mające na celu odzyskanie swoich lichwiarskich pożyczek, często działając z naruszeniem prawa.

Jak wygląda Program Bezpieczna w praktyce ?

Program Bezpieczna Spłata Długów został stworzony w odpowiedzi na nielegalne działania firm chwilówkowych i pożyczkowych, które starają się wymusić spłaty swoich lichwiarskich pożyczek.

 1. Wraz z Klientem ustalamy listę jego wierzycieli poza bankowych, kwoty jego zadłużenia oraz daty wymagalności spłaty.
 2. Dokonujemy wnikliwej analizy umów zaciągniętych pożyczek i ustalamy strategię działania.
 3. Podejmujemy czynności przewidziane przez Kodeks Cywilny i Ustawę o Kredycie Konsumenckim  w celu przeciwdziałania nielegalnym praktykom firm chwilówkowych oraz pożyczkowych.
 4. Podejmujemy działania zmierzające do zawarcia optymalnej ugody spłaty zobowiązań przez naszego Klienta, dążąc do osiągnięcia umorzenia części długu oraz odsetek.
 5. Wspólnie z Klientem ustalamy ambitny, lecz możliwy z jego perspektywy finansowej plan spłaty zobowiązań i wykonujemy go wspólnie przez cały czas trwania opieki w ramach Programu Bezpieczna Spłata Długów.
 6. Na bieżąco monitorujemy czynności windykatorów i podejmujemy stosowne czynności antywindykacyjne.
 7. W przypadku braku woli do zawarcia ugody po stronie wierzyciela podejmujemy kolejne działania przewidziane przez przepisy w celu załagodzenia sporu.
 8. Aktywnie uczestniczymy w obronie naszych Klientów w procesach o wydanie nakazu zapłaty, podnosząc zarzuty w zakresie lichwiarskich praktyk oraz prób wymuszania spłaty nielegalnymi sposobami.
 9. Skutecznie śledzimy i wyjaśniamy każdą zmianę wierzyciela, mając na celu stałą kontrolę nad próbami ściągania długów Klienta alternatywnymi metodami.
 10. Na każdym etapie naszych prac, Klient może sprawdzić skuteczność działań i stopniową redukcję długu.
 11. Skutecznie reprezentujemy interes Klienta również na drodze sądowej. Przygotowujemy sprzeciwy od nakazów zapłaty, wspieramy w opracowywaniu pism procesowych oraz w przygotowywaniu do udziału Klienta w rozprawach, wykonując wszelkie niezbędne okołoprocesowe czynności.
 12. W postępowaniu sądowym wykorzystujemy wszystkie zebrane dowody i argumenty, które wspólnie przygotowywaliśmy na etapie dążenia do polubownego rozwiązania sporu oraz spłaty zobowiązań w oparciu o ugodę.
 13. Skutecznie bronimy przed długiem przedawnionym, niezasadnym, bądź zawyżonym. Uzyskujemy także bardzo korzystne programy spłat zobowiązań w formule ratalnej w oparciu o art. 320 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

SPŁAĆ CHWILÓWKI RAZEM Z NAMI. NA RATY, BEZPIECZNIE, Z GODNOŚCIĄ I CO NAJWAŻNIEJSZE – BEZ KOMORNIKA!

Wyślij prośbę o kontakt

Ekspert oddłużeniowy przeanalizuje Twoją sytuację prawną i finansową

Opracujemy i zrealizujemy dla Ciebie dedykowaną strategię oddłużeniową oraz antywindykacyjną

  Imię i Nazwisko (*)

  E-mail (*)

  Telefon (*)

  Prosze o kontakt w godzinach:

  Wyżej zawarte treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.